Developing Family Centre Model in Lapland – Integrated and Multiagency services for families

Project Details

Description

Lapin yliopisto toteuttaa osion Perhekeskustoimintamalli Lappiin - integroidut monitoimijaiset palvelut perheille -hankeessa, jossa luodaan Lappiin koordinoitu perheiden voimavaroja vahvistava, lapsilähtöinen, osallisuutta ja hyvinvointia edistävä perhekeskustoimintamalli. Hanke on osa valtakunnallista lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman mukaista maakunnallista lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistä.
AcronymLAPE
StatusFinished
Effective start/end date01.01.201731.12.2018

Funding

  • STM: €900,000.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.