Osuva rekrytointi

Project Details

Description

Osuva rekrytointi -hankkeen tavoitteena on tuoda helpotusta työvoiman saatavuusongelmiin kehittämällä rekrytointivaikeuksista kärsivien lappilaisten yritysten rekrytointiosaamista yrityskohtaisella ja räätälöidyllä valmennuskokonaisuudella.
Hankkeeseen osallistuvilla lappilaisilla mikro- ja pk-yrityksillä on joko välitön rekrytointitarve tai rekrytointia ollaan suunnittelemassa. Erityistä huomiota kiinnitetään työvoimapulasta kärsivien toimialojen yrityksiin sekä huomioidaan erityisesti sesonkiluontoiset alat.

Yrityskohtainen rekrytointivalmennus
- Valmennukseen osallistuu 30 yritystä, joilla on tarve rekrytoida tai rekrytointia ollaan suunnittelemassa
- Valmennus räätälöidään yritysten tarpeista ja tavoitteista käsin
- Valmennus pitää sisällään seuraavat vaiheet:

A) Alkukartoitus
- Valmennuksen alkuvaiheessa panostetaan erityisesti nykytilan analyysiin

B) Yrityskohtaisten valemnnusten käynnistäminen, kehittämissisältöjen valinta ja aikataulutus
- Valitaan yritysten rekrytointiprosessin kehittämisen kannalta olennaisimmat valmennussisällöt

C) Kehittämistehtävät ja yrityskohtaisten kehittämismateriaalien luominen
- Yhteisten tapaamisten väleissä yritykset työstävät yhdessä sovittuja teemoja, joihin annetaan kehittämistehtäviä ja materiaaleja
- Tunnistetaan parhaat käytänteet ja kehitetään uusia toimintatapoja, edistetään tarvittaessa rekrytointeja

Yrityskohtaisten valmennusten materiaaleista kootaan yhtenäinen, laajemmin hyödynnettävissä oleva, rekrytoinnin kehittämisen työkirja-tyyppinen materiaali.
- Materiaalit ovat muiden alueen yritysten ja verkostotoimijoiden vapaasti hyödynnettävissä
- Materiaaleilla vahvistetaan onnistuneiden rekrytointitapojen jakamista ja käyttöönottoa
StatusActive
Effective start/end date01.11.202331.10.2025

Funding

  • Mukana olevat yritykset: €6,300.00
  • European Social Fund ESF: €179,779.00