Project Details

Description

Ohjaa nuori tulevaan -hankkeella pyritään edistämään Lapin alueella koulutuksellista tasa-arvoa ja sujuvoittamaan siirtymiä koulutuksesta koulutukseen tai koulutuksesta työhön. Päätavoitteina on ehkäistä nuorten opintojen keskeyttämistä ja syrjäytymistä koulutus- ja työelämästä, edistää opiskelijoiden hyvinvointia, kehittää nuorten ura- ja ammatinvalintaohjausta ja ohjauksen muotoja ja täydentää ohjaus- ja opetushenkilöstön osaamista ja tietoja liittyen nuorten ammatinvalintaan ja työelämään. Samalla yhteistyö eri asteiden oppilaitosten ja työelämän välillä kehittyy.

Tavoitteisiin päästään toteuttamalla yhdessä Lapin alueen yläkoulujen ja lukioiden kanssa kolme ohjausta kehittävää pilottikokonaisuutta:

1. Opiskelijahyvinvoinnin edistäminen ja monialaisen opiskeluhuollon tuen kehittäminen.
2. Nuoria ohjaavan henkilöstön osaamisen täydentäminen ja koulujen uraohjauskäytäntöjen kehittäminen.
3. Ammattialojen tunnettuuden sekä vertaisohjauksen ja tuutortoiminnan kehittäminen toisella asteella.

Toiminnan kohderyhmää ovat yläkoulun yhdeksäsluokkalaiset oppilaat, lukio-opiskelijat ja ammatillisen toisen asteen opiskelijat sekä edellä mainittuja ohjaava henkilöstö sekä muut TNO-työtä tekevät ohjausalan ammattilaiset.

Ohjaa nuori tulevaan -hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin koulutuskeskus REDU:n kesken.

Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto (ESR).

Key findings

Ohjaa nuori tulevaan -hankkeen tuloksena:

A) Nuorten hyvinvointi- ja elämänhallintataidot paranevat, urasuunnittelu- ja työelämätaidot kehittyvät sekä opintojen loppuun suorittaminen varmistuu.

B) Siirtymät jatko-opintoihin tai työmarkkinoille sujuvoituvat ja koulutuksellinen tasa-arvo paranee.

C) Nuoria ohjaavan ja opettavan henkilöstön osaaminen uraohjaukseen liittyvissä teemoissa kehittyy.

Hanke edistää myös yhdenvertaisuutta sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa alueella sujuvoittamalla nuorten siirtymävaiheita ja kiinnittämällä nuorten uraohjauksen kehittämisessä huomiota ammattialojen sukupuolittuneisuuteen ja sen purkamiseen.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Krista Rautio
etunimi.sukunimi@ulapland.fi
p. 040 4844 075
StatusFinished
Effective start/end date01.01.202131.08.2023

Funding

  • European Social Fund ESF: €86,548.00
  • European Social Fund ESF: €56,160.00