Matkailualueet maisemalaboratorioina - työvälineitä kestävän matkailun edistämiseen

Project Details

Description

Lapin yliopiston Arktisen keskuksen hallinnoimassa ja EU LIFE Ympäristö -ohjelman rahoittamassa hankkeessa ’Matkailualueet maisemalaboratorioina -työvälineitä kestävän matkailun edistämiseen’, LANDSCAPE LAB tarkasteltiin luontoon suuntautuvan matkailun kestävyyttä ekologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

Key findings

https://www.arcticcentre.org/EN/research/Projects/Pages/LANDSCAPE-LAB/Julkaisut
AcronymLANDSCAPE LAB
StatusFinished
Effective start/end date01.01.200431.12.2007

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.