LOVO - Lappilaiset osallistavat verkko-osallistavat verkko-oppimisratkaisut

Project Details

Description

LOVO - Lappilaiset osallistavat verkko-oppimisratkaisut (2016-2018)

Lapin ammattikorkeakoulun koordinoimassa LOVO-hankkeessa kehitetään lappilaisia verkko-oppimisratkaisuja ja toimintatapoja digiajan haasteiden ja mahdollisuuksien mukaisiksi.

Hankkeessa kehitetään lappilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja toimintatapoja organisaatiolähtöisistä opetuksen välittäjistä oppijakeskeisyyttä vahvasti hyödyntäviksi. Tavoitteena on kehittää entistä saavutettavampia, joustavampia ja oppijalähtöisempiä osaamisen mahdollisuuksia sekä uusia digitaalisia osaamisen tunnistamisen työkaluja ja tapoja.

Pilotit
Lapin yliopisto osallistuu hankkeeseen kasvatustieteiden tiedekunnan mediapedagogiikkakeskuksen sekä avoimen yliopiston toteuttamilla piloteilla.

Mediapedagogiikkakeskuksen pilotissa tutkitaan ja kehitetään multimodaalisia palautteenantokeinoja (kirjalliset palautteet, ääni- ja videopalautteet) digitaalisissa oppimisympäristöissä. Pilotin tuloksena syntyy uusia multimodaalisia palautteen antamisen tapoja, jotka ovat sovellettavissa verkko-opetukseen korkea-asteella ja myös muilla koulutusasteilla.

Avoin yliopisto osallistuu hankkeeseen pilotilla, jonka tavoitteena on auttaa ulkomaalaistaustaista opiskelijaa hahmottamaan kokonaiskuvaa suomalaisesta korkeakouluopiskelusta sekä ohjata häntä akateemisen opiskeluun. Pilotin avulla vastataan korkeakouluopintoihin ohjaavien englanninkielisten opintojen suuresti kasvaneeseen kysyntään. Pilotissa testataan myös erilaisia verkko-oppimisen työkaluja yhdessä kohderyhmän kanssa. Näin saatuja kokemuksia voidaan siirtää muihin opintoihin sekä monipuolistaa opintojen ohjausmenetelmiä

LOVO - Lappilaiset osallistavat verkko-oppimisratkaisut (2016–2018) hankkeen tavoitteet

1. tuottaa uusia digitaalisia oppimistapoja ja -sisältöjä
2. kehittää ja ottaa käyttöön osallistavia, oppijalähtöisiä menetelmiä verkkoympäristöissä
3. joustavoittaa opintopolkuja oppijalähtöisillä verkko-opintokokonaisuuksilla
4. kehittää uusia multimodaalisia palautteen antamisen tapoja verkko-opinnoissa
5. ottaa käyttöön digitaalisia osaamismerkkejä ja muita uusia digitaalisia osaamisen näyttämisen tapoja
6. tuottaa kansainvälinen englanninkielinen verkko-opintokokonaisuus
7. luoda uusia arviointimenetelmiä digitaalisiin oppimisympäristöihin ja -polkuihin

Hanketta koordinoi Lapin ammattikorkeakoulu ja hankkeen osatoteuttajia ovat Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia /Ammattiopisto Lappia, Tornion kaupunki/Tornion kansalaisopisto, Lapin yliopisto sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/ Lapin ammattiopisto, Lapin matkailuopisto ja Lapin urheiluopisto.
StatusFinished
Effective start/end date01.03.201620.12.2018

Funding

  • European Social Fund ESF: €58,861.00
  • European Social Fund ESF: €55,131.00