Children's Knowing Agency in the Private, Multi-Professional and Societal Settings - the Case of Parental Stalking

Project Details

Description

Tutkimushankkeessa pureudutaan lasten tietoon ja toimijuuteen ammatillisissa ja yhteiskunnallisissa konteksteissa tarkastelemalla lasten tietävää toimijuutta vanhempien välisen eron jälkeisen vainon näkökulmasta. Taustalla on ajatus siitä, että lapsilla on oikeus tietoon ja itsenäiseen toimijuuteen yksityisissä, moniammatillisissa ja yhteiskunnallisissa ympäristöissä. Lasten tietävää toimijuutta lähestytään monitieteisesti sosiaalityön, oikeustieteiden ja kasvatustieteiden näkökulmista.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa sosiaali- ja terveyspalveluihin ja oikeudellisiin prosesseihin vainon uhrien auttamiseksi ja suojaamiseksi. Lisäksi tutkimustietoa on tarkoitus käyttää sosiaalityöntekijöiden, opettajien ja juristien koulutuksessa.
AcronymCAPS
StatusFinished
Effective start/end date01.09.201731.12.2022

Funding

  • Academy of Finland: €480,000.00

Field of Science

  • Social work
  • Law
  • General education

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.