Lappilainen koulutuskumppanuus -hanke

Project Details

Description

Lappilaista aikuiskoulutusta kehittämässä

Laajennamme ja kehitämme lappilaista aikuiskoulutusta Lapin korkeakoulujen ja toisen asteen välisenä yhteistyönä. Aikuiskoulutuksen kehittämistyön myötä kykenemme tuottamaan ja ylläpitämään yhä paremmin elinkeinoelämän tarpeita vastaavaa osaamista nyt ja tulevaisuudessa.

Kehittämistyön kulmakiviä ovat koulutusorganisaatioiden kesken laadittava kumppanuussopimus sekä monialaisena yhteistyönä toteutettava koulutuspilotti, joka mukailee kokeilukulttuurin periaatteita. Monialaisen ja koulutusorganisaatiorajat ylittävän aikuiskoulutustarjonnan kautta tuemme koulutuksellisten siirtymävaiheiden sujuvuutta aikuiskoulutuksessa ja edistämme koulutuksellista tasa-arvoa tukevien toimintatapojen käytänteiden syntymistä. Monimuotoisen osaamisen tukemisen lisäksi aikuiskoulutusyhteistyö vastaa valtakunnalliseen ja sosiaaliseen tarpeeseen työurien pidentämisestä.
StatusFinished
Effective start/end date01.05.201631.12.2018