Project Details

Description

Lapin matkailun kehittämisvision tavoitteena on parantaa elinkeinojen yhteistyötä ja palvelutarjontaa. Tämän tueksi ja mahdollistamiseksi tarvitaan elinkeinolähtöistä koulutusta, johon tämä hanke vastaa. Lapista käsin -hankkeen päätavoitteena on kehittää käsityöntekijöiden ja -yrittäjien osaamista käsityötuotteiden tai -palvelujen kehittämisessä matkailuelinkeinoa palveleviksi. Hanke täydentää käsityönläisten matkailuosaamista, matkailun toimintakentän tuntemista, tuotteistamisosaamista ja tuotteiden kohdentamista matkailualalle sekä luoda uusia innovoivia matkailupalveluita ja matkamuistoja. Toisena päätavoitteena on kehittää Lapin yliopiston täydennyskoulutus- ja perusopetustarjontaa matkailualan uusia osaamistarpeita palveleviksi. Hanke kohdentuu ensisijaisesti matkailusta ja itsensä työllistämisestä kiinnostuneille lappilaisille käsityöntekijöille.

Hankkeen toimenpiteet on jaettu seuraaviin vaiheisiin: 1) Esiselvitys ja suunnittelu, 2) Täydennyskoulutus, 3) Tiedon disseminointi ja tulevaisuuden mallinnukset. Hankkeen toimenpiteiden myötä sekä käsityöntekijöiden ja -yrittäjien että matkailijoiden toiveet kohtaavat. Hankkeen tuotoksena syntyvät käsityömatkailun täydennyskoulutusohjelma sekä sähköinen käsityömatkailun tuotteistamis- ja myyntityökäsikirja. Lisäksi tuotoksena syntyy hankkeen disseminaatiota palvelevaa monimediaista materiaalia, jota voidaan hyödyntää myöhemminkin esim. opetusmateriaalina matkailupalvelutuotteiden kehittämisessä tai suunnittelussa.

Hankkeen keskeiset tulokset kytkeytyvät alueen käsityöntekijöiden ja -yrittäjien osaamisen kehittämiseen ja sitä kautta elinkeinoelämän vahvistamiseen. Täydennyskoulutusohjelman tuloksena käsityöläisten verkostot kehittyvät, yhteistyön tiivistyminen ja osaamisen jakaminen mahdollistuu entistä tehokkaammin. Hankkeen tuloksena syntyvän 15 op:n täydennyskoulutusohjelman elinkeinolähtöiset sisällöt ovat jatkossa hyödynnettävissä esimerkiksi Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa tai matkailun oppiaineessa osana perusopintoja. Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa luomalla naisvaltaiselle käsityöalalle uusia ansaintamahdollisuuksia matkailusektorilta. Lisäksi hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita tuomalla siihen liittyviä sisältöjä osaksi täydennyskoulutusohjelmaa.
StatusFinished
Effective start/end date01.08.201830.06.2021

Funding

  • European Social Fund ESF: €294,126.00