KIVA - Kohti inklusiivista varhaiskasvat

Project Details

Description

Hankkeen tavoitteena on syventää tuen järjestämiseen liittyvää osaamista sekä varhaiskasvatussuunnitelman, että uudistuvan varhaiskasvatuslain mukaisesti ja kehittää varhaiskasvatushenkilöstön pedagogista osaamista myös vaativassa tuessa. Lisäksi hankkeen aikana pyritään vahvistamaan varhaiskasvatuksen laadun prosessitekijöitä, kuten pedagogista johtamista ja inklusiivista toimintakulttuuria, käsittelemällä alan viimeisintä tutkimustietoa mm. lapsen tuen järjestämisen periaatteista ja käytänteistä sekä avaamalla varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa annettuja ohjeita ja määräyksiä. Koulutukset toteutetaan verkossa. Osallistujien oppimistehtäviä työstetään vertaismentoroinnin ja kouluttajien verkko-ohjauksen keinoin.

Hankkeen koulutusosiot:
1) Inklusiivinen varhaiskasvatus ja pedagoginen johtaminen (2 op)
2) Kasvun ja oppimisen polulla eteenpäin - inklusiivinen varhaiskasvatus (2 op)
3) Pedagoginen kirjoittaminen - lapsen vasu (2 op)
4) Tuen tarpeet ja niiden huomioiminen varhaiskasvatuksessa (2 op)
StatusActive
Effective start/end date04.05.202231.12.2023

Funding

  • Finnish National Agency for Education: €25,050.00