Kiinan arktinen politiikka ja muuttuva arktinen turvallisuus

Project Details

Description


Hankkeessa tarkastellaan Kiinan lisääntyvän arktisen läsnäolon aiheuttamia muutoksia Suomen maanpuolustuksen kannalta keskeisen pohjoisen alueen turvallisuuspoliittisessa tilanteessa sekä maailmanlaajuisessa voimatasapainossa. Lisäksi tutkimus pyrkii tunnistamaan mahdollisia alueellisia yhteistyöväyliä, joilla Kiinan arktisen läsnäolon turvallisuusvaikutuksia voitaisiin tasapainottaa.

Kiina on viimeisen vuosikymmenen aikana kiinnostunut yhä enemmän arktisen alueen luonnonvaroista, joiden hyödyntämisen ilmastonmuutos osittain tekee mahdolliseksi. Tämä on tuonut arktisille maille ja paikallisille toimijoille paitsi uusia taloudellisia mahdollisuuksia, myös uudenlaisia huolia koskien esimerkiksi ympäristönsuojelua, ihmisoikeuksia ja vallankäyttöä.

Vaikka Kiinan sotilaallinen valta ei toistaiseksi alueella ole kasvanut, viime aikoina on esiintynyt lisääntyvissä määrin huolestuneisuutta Kiinan arktisen roolin mahdollisista turvallisuuspoliittisista vaikutuksista.

Kiinan arktisen roolin vaikutuksia Suomen tai muiden pohjoismaiden turvallisuuspoliittiseen toimintakenttään ei ole systemaattisesti tutkittu.


StatusFinished
Effective start/end date01.11.202131.10.2022

Funding