The ecosystem of sustainable mobility services

Project Details

Description

Pohjois-Suomen harvaan asutulla alueella saavutettavuus on haaste asukkaille ja elinkeinotoiminnalle. Etäisyydet ovat pitkiä, liikkumisen palvelut voimakkaasti pirstaloituneita ja digitointiaste on matala. Pohjoisessa tieto reiteistä ja aikatauluista on hankalasti löydettävissä - etenkin kansainvälisten yksilömatkailijoiden näkökulmasta. Laaja-alaisen yhteistyön kautta pystytään edistämään kestävää, vähähiilisempää, sujuvaa ja resurssiviisasta matkailua.

Hankkeen päätavoitteena on luoda Lapin matkailualueille ja niissä toimiville yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia kestävän ja energiatehokkaan liikkumisen edistämisen, kokonaisavaltaisen reittioppaan ja toimivien matkaketjujen kautta.

Tavoitteeseen edetään neljän osatavoitteen kautta:

Luodaan ekosysteemi, joka yhdistää liikkumisen palveluntuottajat, matkailupalveluiden tuottajat, julkisten liikkumisten palveluiden hankkijat sekä molempien toimialojen hallinnolliset toimijat

Lisätään toimijoiden tietoisuutta ja osaamista palveluliikenteen mahdollisuuksista osana liikkumisen älykästä palveluverkostoa

Kehitetään kutsupohjaista liikennettä yhteisalueellisena konseptina

Kehitetään liikkumisen palveluiden ja alueiden digitaalista näkyvyyttä sekä lisätään yrittäjien ja aluetoimijoiden osaamista digitalisaatiosta

Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi -hankkeen (EAKR, Lapin liitto) päätoteuttaja on Lapin yliopisto ja osatoteuttajana Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalvelut. Lisäksi yhteistyökumppaneita ja rahoittajia ovat Kolari, Muonio, Enontekiö, Inari, Sodankylä, Kemijärvi, Utsjoki, Matkahuolto ja Finavia. Hanke jatkaa Open Arctic MaaS -hankekokonaisuuden (2018-2019) aikana tehtyä työtä matkustamista tukevien digitaalisten palveluiden vakiinnuttamiseksi.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 277 190€, josta EAKR tukea 221 753€.
AcronymKeLiPa
StatusFinished
Effective start/end date01.04.202028.02.2023

Funding

  • Useita kotimaisia yrityksiä: €10,000.00
  • Useita kuntia: €33,919.00
  • European Regional Development Fund ERDF: €221,753.00

Field of Science

  • Tourism research