Johtamisen ja opettajien ammatillisen os

Project Details

Description

Hanke vastaa opettajien uranpituisen kehittymisen haasteeseen. Hankkeen koulutuksissa teemoja lähestytään sekä opettajien että rehtoreiden näkökulmasta, tavoitteena tukea opettajien ammatillista kehittymistä ja työhyvinvointia sekä laajemmin rehtorien esimiestyötä ja koulujen strategista kehittämistä. ArkTOP-hankkeessa luotu opettajan ammatillinen kehittymissuunnitelmamalli tarjoaa konkreettisen työkalun niin yksittäisen opettajan kuin kouluyhteisön osaamisen hallittuun johtamiseen. Kehittymissuunnitelman avulla jokaisella opettajalla on yhdenvertaiset mahdollisuudet reflektoida omaa osaamistaan ja siihen liittyviä kehittymistarpeitaan koulun strategian suuntaisesti. Hankkeen koulutusosiot tarjoavat johtamiseen sekä ammatilliseen kehittymiseen ajankohtaisia ja tutkimusperusteisia toimintamalleja, joiden avulla voidaan edistää myös yksilön ja yhteisön työhyvinvointia ja laadukasta työn toteuttamista.

Hankkeen koulutusosiot:
1) Johtamisen kehittäminen (5 op)
2) Rehtorit kouluyhteisön kehittämistyön promoottoreina (4 op)
3) Opettaja itsensä johtajana ja osaamisensa kehittäjänä (1 op)
4) Opettajan täydennyskouluttautuminen oman työnsä kontekstissa (5 op)
StatusActive
Effective start/end date06.05.202030.06.2022

Funding

  • Finnish National Agency for Education: €60,000.00