Developing continuous learning: Arctic work-life and sustainable future

Project Details

Description

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan konkreettinen jatkuvan oppimisen pilottikoulutus. Uudentyyppisessä toteutuksessa pilotoidaan alueen osaamistarpeisiin vastaava koulutuskokonaisuus flipped learning -lähestymistavalla. Valitulla pedagogisella lähestymistavalla myös madalletaan kynnystä osallistua yliopistotasoisen jatkuvan oppimisen tarjontaan.

Pilotoitavassa koulutuksessa tuotetaan arktisen yliopiston erityiskärkiin pohjautuvaa osaamista työelämään ja näin koulutuspilotti itsessään vastaa muuttuneisiin ja kasvaviin osaamistarpeisiin vastuullisuuden ja kestävän kehityksen erityisteemoissa. Hankkeessa suunnitellaan, pilotoidaan ja mallinnetaan saavutettava ja yksilölliset tarpeet huomioiva koulutuskokonaisuus

Arktinen työelämä ja kestävä tulevaisuus -hankkeessa uudistetaan jatkuvan oppimisen käytäntöjä vastaamaan paremmin työssäkäyvien tarpeita. Työn ohessa opiskelevat toivovat entistä joustavampia mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin ja mahdollisuuksia täydentää osaamistaan lyhyillä täsmäkoulutuksilla. Hankkeessa uudistetaan ja vahvistetaan jatkuvan oppimisen pedagogisia käytänteitä soveltamalla käänteisen opetuksen (flipped learning) menetelmiä ja kehitetään aikuisopiskelijoiden ohjausta ja tukea opintojen suorittamisessa.

Key findings

1. Kehittää Lapin yliopiston jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia työelämän tarpeisiin sekä käytäntöjä ja pedagogiikkaa (flipped learning) monitieteisten opintokokonaisuuksien toteuttamiseen.
2. Toteuttaa koulutuspilotti, josta voidaan kerätä arvokasta kokemustietoa uudentyyppisen monitieteisen ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen tuottamiseen ja edelleen kehittämiseen.
3. Vahvistaa vastuullisuuden ja kestävän kehityksen osaamista työelämässä, erityisesti arktisesta ja pohjoisesta näkökulmasta mahdollistamalla työelämän edustajille pääsy uudentyyppiseen ja -teemaiseen toteutukseen.
4.Tukea korkeakoulun asiantuntijoiden jatkuvan oppimisen tuen kehittämistä sekä organisaatiotason yhteistyötä jatkuvan oppimisen toteutuksissa. Lisaksi tavoitteena on edistää Lapin yliopiston vuoropuhelua alueellisista tulevaisuuden osaamistarpeista ja niihin vastaamisesta
Short titleArctic work-life and sustainable future
StatusActive
Effective start/end date01.01.202430.04.2026

Funding

  • European Social Fund ESF: €206,219.00
  • European Social Fund ESF: €77,818.00