Developing Continuous Learning and Skills

Project Details

Description

Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen -hankkeessa tuetaan Lapin alueen korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä uraohjauksen ja työnhakutaitojen parantamisen kautta. Hankkeessa ohjataan korkeakoulutettuja maahanmuuttajia aikaisemmin hankitun ja olemassa olevan osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Tavoitteena on myös edistää heidän työelämälähtöistä ja toiminnallista suomen kielen taitoa.

Hankkeen laajempana tavoitteena on edistää työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien maahanmuuttajien työllistymistä, alueen osaamistason nostamista, helpottaa alueen kasvualojen työvoimapulaa sekä osaavan työvoiman saatavuutta Lapissa.

Hanke on osa lappilaisten koulutusoragnisaatioiden yhdessä toteuttamaa verkostomaista jatkuvan oppimisen hankekokonaisuutta.
StatusActive
Effective start/end date01.08.202031.12.2022

Funding

  • OPM: €91,413.16