Anticipation and Continuous Learning: Future Needs for Expertise in Lapland -project

Project Details

Description

Hankkeen tavoitteena on Lapin alueen ja elinvoiman lisääminen sekä koulutusorganisaatioiden alueellisen vaikuttavuuden lisääminen.

Hankkeen yhteydessä luodaan Lapin maakunnan jatkuvan oppimisen strategia (vrt. aikuiskoulutusstrategia ) vuosille 2021 – 2025. Strategian laadinta pohjautuu fasilitoituun työpajatyöskentelyyn, jota tehdään laajassa sidosryhmäyhteistyössä koulutusorganisaatioiden, aluehallinnon, työelämän ja 3. sektorin toimijoiden kesken. Hankkeen tavoitteena on osaltaan olla kehittämässä elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden välistä proaktiivista ja ennakoivaa yhteistyötä.

Lapin jatkuvan oppimisen strategia sisältää mm.:

* Sisällölliset painopistealueet
* Koulutustarpeiden tunnistamiseen liittyvät kehittämistoimenpiteet (ennakointitiedon kokoaminen ja analysointi)
* Aikuiskoulutuksen pedagogiseen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet
* Työelämän koulutus- ja kehittämistarpeet
*Työelämäyhteistyön vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet
StatusFinished
Effective start/end date01.01.201930.06.2021