Animal Welfare in Tourism Services

Project Details

Description

Eläimillä on merkittävä rooli lappilaisten matkailupalveluiden tuottamisessa. Lapin matkailuimagolle on tärkeää, että asiakkaat voivat varmistua eläinten hyvinvoinnista ja oikeasta kohtelusta käyttämissään matkailupalveluissa.

Vastuulliset kuluttajat arvostavat eläinten käyttöön liittyvää palvelun laatua. Eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen ja sen näkyväksi tekeminen myös asiakkaille tuo lappilaisille matkailutoimijoille mahdollisuuksia vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen.

Eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa -tiedonvälityshankkeessa tavoitteemme on varmistaa eläinten hyvinvoinnin toteutuminen lappilaisissa matkailupalveluissa sekä lisätä matkailuyrittäjien mahdollisuuksia hyödyntää eläinten hyvinvointia liiketoiminnassaan.
AcronymELMA
StatusFinished
Effective start/end date01.01.201630.11.2018

Funding

  • European Agricultural Fund for Rural Development

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.