Digiarkkitehtuurin tiekartta lappilaisilille elintarvikeyrityksille

Project Details

Description

Digiarkkitehtuurin tiekartta -hankkeessa tiedotetaan lappilaisille elintarvikeyrityksille digitalisaation mahdollisuuksista ja haasteista. Hankkeessa luodaan yrittäjien avuksi digiarkkitehtuurin tiekartta eli sähköisen tiedotusmateriaalin kokonaisuus, joka tuo esille lappilaisia elintarvikeyrityksiä ja muita ruokaketjun toimijoita palvelevia digitaalisia palveluratkaisuja. Hankkeen toiminta suunnataan lappilaisille elintarvikealan yrityksille ja ruokaketjun toimijoille, ja sen toteutuksessa on mukana yritysverkosto, joka laajenee hankkeen etenemisen myötä.

Digiarkkitehtuurin tiekartta -hankkeessa lisätään lappilaisten elintarvikeyritysten tietoa siitä, mitä digitalisaatio voi elintarvikeketjuissa olla, miten sitä voi hyödyntää ja miten sen aiheuttamat haasteet kohdataan. Lisäksi toteutetaan digitalisaatiota tukevaa tiedonvälitystä esimerkiksi asiakaslähtöisyydestä. Hankkeessa huomioidaan se, miten arktisuudella ja perinteellä voidaan tuottaa lisäarvoa tuotteille ja palveluille digitaalisuuden keinoin. Hankkeessa järjestetään asiantuntijavetoisia avoimia työpajoja, joissa tutustutaan digitaalisuuden mahdollisuuksiin ja haasteisiin eri näkökulmista.

Yhteystiedot:
Anna-Riikka Lavia
+ 358 40 5200667
StatusFinished
Effective start/end date01.01.201829.02.2020

Funding

  • European Agricultural Fund for Rural Development: €107,550.00

Field of Science

  • Business and management

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.