Biotalouden avoin oppimisympäristö ja yhteiskehitettävät osaamisverkostot

Project Details

Description

OpenBio-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään laaja-alaisia oppimis-, osaamis- ja opetusverkostoja, jotka tukevat yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja asiantuntijayhteisöjen rajojen ylittämistä (Multidisciplinary Networking). Hankkeen keskiössä on sen aikana tuotettava metsäbiotalouden opintojakso, jonka aikana ratkotaan monitieteisiä kehittämistehtäviä yhteistyössä biotalouden asiantuntijaverkoston kanssa.

Hanke on osa OKM:n strategista kehittämistyötä korkeakoulupedagogiikan kehittämiseksi. Hankkeen toiminta ja tulokset palvelevat korkeakouluopiskelijoita tieteenalasta riippumatta. Hankkeessa kehittyvän monitieteisen oppimis-, osaamis- ja opetusverkoston kautta yksittäisen opiskelijan tueksi valjastetaan erilaisia fysikaalisia, älyllisiä ja sosiaalisia voimavaroja, jotka vahvistavat ja ohjaavat sekä biotalouden sisältöosaamisen että laaja-alaisen osaamisen kehittämistä.

Koulutuksen ja työelämän yhteistyön tiivistyminen avaa mahdollisuuksia uudenlaisten verkostoyhteyksien ja kansainvälistymisen luomiseen. Avoin metsäbiotalouden digitaalinen oppimisympäristö mahdollistaa aihepiirin opiskelun joustavasti ja monitieteisesti, ja tarjoaa ammattitaitoa kestävään luonnonvarojen käyttöön.
AcronymOpenBio
StatusFinished
Effective start/end date01.01.201830.06.2021

Funding

  • Ministry of Education and Culture: €59,499.00

Field of Science

  • General and teacher education