The Centre for Expertise in Arctic Design

Project Details

Description

The project is to set up and equip the multidisciplinary The Centre for Expertise in Arctic Design and the related research and regional development. Additionally the practices for cooperation with the regional companies and other actors are developed and international networking strengthened and the effectiveness of the operations estimated. From the point of view of the University of Lapland, Faculty of Art and Design, the aim is to renew and refocus the research activities, and models so that they better serve the region and its economic life. AMOK is part of a larger Arctic and northern multidisciplinary research excellence concentration and science, art, and business parks on the exploratory stage. AMOK project supports the theme of the Arctic specialization program (2013), ‘Arctic innovations for new businesses’ and ‘the cross-cutting Arctic training, research and development program.

Key findings

1. Arktisen muotoilun osaamiskeskus
jonka toiminnassa alueen yritykset voivat olla mukana.
2. Toimintamalleja:
a) AMOKin ja yritysten välisen toiminnan linkittyminen Arktisen muotoilun klusterin kautta.
b) elinkeinoelämän tarpeista ja yliopiston tutkimuksen intresseistä lähtevä arktisen muotoilun TKI-toiminta.
c) erityisesti ympäristöihin: Sinco, Fablab, Mobilab ja Arch-galleria.
3. Raportti
- Pilotoidut yhteistyömuodot alueen yritysten, julkisen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa.
4. Viestintäsuunnitelma
5. Julkaisuja:
-arktisen muotoilun keinoista ja niiden vaikuttavuudesta pohjoisen elinkeinoelämään.
6. Tieteellisiä julkaisuja
vankistavat arktisen muotoilun osaamiskeskuksen asemaa kansallisena ja kansainvälisen arktisen muotoilun huippututkimusyksikkönä.
7. Seminaari (13.12.2017)
AcronymAMOK-kehittämishanke
StatusFinished
Effective start/end date01.01.201631.12.2017

Funding

  • European Regional Development Fund ERDF: €130,616.00

Keywords

  • Arctic design
  • Design services

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.