Arctic Centre Laboratory

Project Details

Description


Arktisen keskuksen laboratorio -investointihankkeessa perustetaan maa- ja kasvinäytteiden esikäsittelyyn ja kemiallisiin analyyseihin soveltuvat laboratoriotilat ja hankitaan tarvittavat analyysilaitteet. Laboratorio tulee muodostamaan osan Lapin korkeakoulukonsernin yhteisestä laboratoriosta ja se sijoitetaan Lapin AMK:n bio- ja esikäsittelylaboratorion kiinteään yhteyteen ammattikorkeakoulun Jokiväylän kampukselle. Tilojen rakentaminen on käynnistynyt elokuussa 2021, ja niiden arvioitu valmistumisaikataulu on maaliskuussa 2022.

StatusFinished
Effective start/end date01.06.202131.12.2022

Funding

  • European Regional Development Fund ERDF: €94,752.00

Field of Science

  • Chemical sciences