Arctic Smart Future Technologies - ASFT

Project Details

Description

Suomessa ja sen eri maakunnissa on toteutettu EU:n älykkään erikoistumisen strategiaa (S3) jo vuodesta 2013 lähtien. Lähtökohtana maakunnissa tehdylle S3-työlle on ollut löytää maakuntien vahvuudet ja mahdollisuudet, joiden päälle rakentaa älykästä erikoistumista. Maakunnissa älykäs erikoistuminen on perustunut pitkälti niissä tehtyihin maakuntaohjelmiin ja -strategioihin. Älykkäällä erikoistumisella tarkoitetaan alueen merkittävien kilpailuetujen ja vahvuuksien tunnistamista ja niiden priorisointia sekä alueellisten innovaatiojärjestelmien kehittämistä.

Älykkään erikoistumisen kehityksessä keskeistä on pyrkiä lisäämään ja kehittämään alueen innovaatio- ja vientipotentiaalia, verkottuneisuutta sekä yrittäjyyttä. Alueellinen kilpailukyky ja innovatiivisuus perustuvat pitkällä tähtäimellä näihin vahvuuksiin. Älykkään erikoistumisen yleiset tavoitteet ovat innovatiivisuus, yrittäjämäinen etsiminen ja vientivaltaisuus. EU viitoittaakin Eurooppa 2020 -strategiassaan kasvustrategian tulevalle vuosikymmenelle.

Arctic Smart Future Technologies (ASFT) on neljän lappilaisen oppilaitoksen yhteistyöhanke. Hankkeen kehitystavoitteena on, että oppilaitokset ovat erikoistuneet teknologiavalinnoissaan, tehneet keskinäisen työnjaon resursseista ja osaamisesta, ja tarjoavat erikoistumisen ja työnjaon avulla yrityksille laajempia ja kattavampia palveluita Industry 4.0 tematiikkaan liittyvään yritysten tuotekehitykseen. Keskeisenä tavoitteena on tiivistää ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen välistä poikkitieteellistä yhteistyötä, jotta ne voivat vastata entistä paremmin organisaatiorajat ylittäen työelämän tarpeisiin ja näin tukea lappilaisten yritysten kilpailukykyä. Hankkeen kohderyhmiä ovat lappilaiset oppilaitokset, niiden kehittämisympäristöt ja lappilaiset yritykset, jotka hyödyntävät oppilaitosten kehittämisympäristöjä sekä maakunnassa toimivat mikro- ja pk-yritykset. Kehitystyötä tehdään käyttäjälähtöisesti siten, että yritykset ja oppilaitokset ottavat teknologioita haltuun yhteisten ketterien kokeilujen (pilottien) avulla. Näin voidaan tunnistaa Industry 4.0 ajatteluun perustuvaa uutta osaamista, löytää uusia teknologioita ja niihin liittyviä sovellusmahdollisuuksia.

Hankkeessa tehdään selvitys oppilaitosten Industry 4.0 teknologisesta kärkitarjoomasta, joka kootaan yhteiseen tiekarttaan. Työn pohjalta rakennetaan toimintamalli oppilaitosten Industry 4.0 pohjaiselle yhteistyölle ja aktiiviselle vuoropuhelulle yritysten kanssa.

Hankeaika: 1.8.2021–31.5.2023

Toteuttajat: Lapin ammattikorkeakoulu (koordinoija), Lapin yliopisto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Hanke kuuluu 2021 Euroopan aluekehitysrahastoon (EAKR) ja saa valtion rahoitusta 541 887 €. Kokonaisbudjetti 677 359 €.
Short titleASFT
StatusFinished
Effective start/end date01.08.202131.05.2023

Funding

  • European Regional Development Fund ERDF: €92,518.00