Tutkija-apuraha

Prize: Award or honor granted for a specific work

Description

Yksivuotinen apuraha väitöskirjaa varten
Granting OrganisationsKunnallisalan kehittämissäätiö