Suomen kulttuurirahasto, Lapin rahaston apuraha

Prize: Award or honor granted for a specific work

Description

Aikasiltoja-näyttelyn suunnitteluun ja tuotantoon
Granting OrganisationsSuomen kulttuurirahasto, Lapin rahasto