Apuraha "Taidetta ja tarinankerrontaa" -projektin valmisteluun

  • Nikula, S. (Recipient)

Prize: Award or honor granted for a specific work

Description

Kolmen pohjoismaan välinen yhteisprojekti. Suunnittelu ja valmisteleva tapaaminen Islannissa.
Degree of recognitionInternational
Granting OrganisationsNordisk Kulturfond