No photo of Mikko Vuorenpää
 • Source: Scopus
 • Calculated based on no. of publications stored in Pure and citations from Scopus
20142022

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.
Filter
Case note

Search results

 • 2021

  KKO 2020:73 Määräaika menetetyn määräajan palauttamista haettaessa

  Vuorenpää, M., 2021, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Alma Talent, p. 158-160 (Tavaramerkki - Ehdoton rekisteröintieste - Harhaanjohtavuus - Palvelujen luonne - Päätöksen perusteleminen - Patentti- ja rekisterihallituksen valitus; 15.06.2020, ECLI ID: ECLI:FI:KHO:2020:73). (KKO:n ratkaisut kommentein; No. ll).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingCase noteScientific

 • KKO 2020:83 Salassa pidettävän tiedon paljastaminen

  Vuorenpää, M., 2021, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Alma Talent, p. 223-226 (Virkarikos - Tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen Tuomari Oikeudenkäynnin julkisuus - Tuomioistuimen ratkaisun julkisuus Salassapito; 06.11.2020, ECLI ID: ECLI:FI:KKO:2020:83). (KKO:n ratkaisut kommentein; No. ll).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingCase noteScientific

 • KKO 2021:13 Milloin syytetyn määrääminen mielentilatutkimukseen on perusteltua?

  Vuorenpää, M., 2021, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Alma Talent, p. 118-120 (Oikeudenkäyntimenettely - Mielentilatutkimuksen määrääminen; 26.02.2021, ECLI ID: ECLI:FI:KKO:2021:13). (KKO:n ratkaisut kommentein; No. l).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingCase noteScientific

 • KKO 2021:19 Toimittajan lähdesuoja ja oikeus kieltäytyä todistamasta

  Vuorenpää, M., 2021, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Alma Talent, p. 168-170 (Esitutkinta - Todistaja - Todistajan kieltäytymisoikeus Sananvapaus - Lähdesuoja - Anonyymi ilmaisu; 24.03.2021, ECLI ID: ECLI:FI:KKO:2021:19). (KKO:n ratkaisut kommentein; No. l).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingCase noteScientific

 • KKO 2021:27 Jatkokäsittelylupa ennakkoratkaisuperusteella

  Vuorenpää, M., 2021, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Alma Talent, p. 230-232 (Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Ennakkoratkaisuperuste Syyttömästi vangitun korvaus; 27.04.2021, ECLI ID: ECLI:FI:KKO:2021:27). (KKO:n ratkaisut kommentein; No. l).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingCase noteScientific

 • KKO 2021:42 Lain ja perustuslain välinen ilmeinen ristiriita

  Vuorenpää, M., 2021, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Alma Talent, p. 347-349 (Perustuslaki - Perustuslain etusija Muutoksenhaku - Muutoksenhakuoikeus Rikosuhrimaksu; 04.06.2021, ECLI ID: ECLI:FI:KKO:2021:42). (KKO:n ratkaisut kommentein; No. l).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingCase noteScientific

 • KKO 2021:53 Valitusluvan tarve noutomääräystä koskevasta kantelusta

  Vuorenpää, M., 2021, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Alma Talent, p. 437-439 (Muutoksenhaku - Valituslupa Todistaja; 24.06.2021, ECLI ID: ECLI:FI:KKO:2021:53). (KKO:n ratkaisut kommentein; No. l).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingCase noteScientific

 • 2020

  KKO 2019:68 Menetetyn määräajan palauttaminen ylimääräisessä muutoksenhaussa

  Vuorenpää, M., 2020, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Alma Talent, p. 64-66 (Ylimääräinen muutoksenhaku - Määräajan palauttaminen; 19.08.2019, ECLI ID: ECLI:FI:KKO:2019:68). (KKO:n ratkaisut kommentein; No. ll).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingCase noteScientific

 • KKO 2019: 71 Kirjallisen menettelyn edellytykset ja menettelyssä huomioitava oikeudenkäyntiaineisto

  Vuorenpää, M., 2020, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Alma Talent, p. 86-91 (Kirjallisen menettelyn edellytykset ja esitutkintakertomuksen käyttäminen; 27.08.2019, Case number: R2018/732). (KKO:n ratkaisut kommentein; No. ll).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingCase noteScientific

 • KKO 2019: 78 Näyttökynnys ja vaihtoehtoinen tapahtumainkulku raiskauksessa

  Vuorenpää, M., 2020, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Alma Talent, p. 145-151 (Todistelu - Näytön arviointi Seksuaalirikos - Raiskaus; 17.09.2019, ECLI ID: ECLI:FI:KKO:2019:78). (KKO:n ratkaisut kommentein; No. ll).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingCase noteScientific

 • KKO 2019:80 Tuomioistuimen esittelijän esteellisyys

  Vuorenpää, M., 2020, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Alma Talent, p. 157-163 (Ylimääräinen muutoksenhaku - Kantelu Esteellisyys - Esittelijä; 20.09.2019, ECLI ID: ECLI:FI:KKO:2019:80). (KKO:n ratkaisut kommentein; No. ll).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingCase noteScientific

 • KKO 2020:10 Tuomion purkaminen syytetyn eduksi

  Vuorenpää, M., 2020, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Alma Talent, p. 84-89 (Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa Rikokseen osallisuus - Avunanto Syytesidonnaisuus; 04.02.2020, ECLI ID: ECLI:FI:KKO:2020:10). (KKO:n ratkaisut kommentein; No. l).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingCase noteScientific

 • KKO 2020:24 Tuomion purkaminen syytetyn eduksi

  Vuorenpää, M., 2020, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Alma Talent, p. 192-198 (Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa Rikokseen osallisuus - Yllytys; 13.03.2020, ECLI ID: ECLI:FI:KKO:2020:24). (KKO:n ratkaisut kommentein; No. l).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingCase noteScientific

 • KKO 2020:2 Asianomistajan oikeus korvaukseen oikeudenkäynnin viivästymisen vuoksi

  Vuorenpää, M., 2020, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Alma Talent, p. 21-28 (Oikeudenkäyntimenettely - Oikeudenkäynnin kesto - Viivästymishyvitys; 07.01.2020, ECLI ID: ECLI:FI:KKO:2020:2). (KKO:n ratkaisut kommentein; No. l).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingCase noteScientific

 • KKO 2020:51 Syytesidonnaisuus

  Vuorenpää, M., 2020, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Alma Talent, p. 414-420 (Syyte - Syytesidonnaisuus Kavallus; 25.06.2020, ECLI ID: ECLI:FI:KKO:2020:51). (KKO:n ratkaisut kommentein; No. l).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingCase noteScientific

 • 2019

  KKO 2019:14 Jatkokäsittelyluvan myöntäminen

  Vuorenpää, M., 2019, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Alma Talent, p. 124-126 (Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste - Ennakkoratkaisuperuste Todistelu; 20.02.2019, ECLI ID: ECLI:FI:KKO:2019:14). (KKO:n ratkaisut kommentein; No. 1).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingCase noteScientific

 • KKO 2019:17 Asianomistajatodistajan vaitiolo-oikeuden murtaminen

  Vuorenpää, M., 2019, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Alma Talent, p. 147-150 (Oikeudenkäyntimenettely - Todistelu - Todistajan kieltäytymisoikeus - Esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä - Hyödyntämiskielto Pahoinpitely; 28.02.2019, ECLI ID: ECLI:FI:KKO:2019:17). (KKO:n ratkaisut kommentein; No. 1).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingCase noteScientific

 • KKO 2019:39 Asianomistajan oikeus vaatia verkkoviestin hävittämistä

  Vuorenpää, M., 2019, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Alma Talent, p. 343-346 (Oikeudenkäyntimenettely - Asianomistaja - Puhevalta Tutkimatta jättäminen Sananvapaus - Sananvapauden käyttäminen joukkoviestinnässä - Verkkoviestin hävittämismääräys; 08.05.2019, ECLI ID: ECLI:FI:KKO:2019:39). (KKO:n ratkaisut kommentein; No. 1).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingCase noteScientific

 • KKO 2019:56 Prekluusio ja uusi todistelu hovioikeudessa

  Vuorenpää, M., 2019, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Alma Talent, p. 495-497 (Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa Todistelu - Prekluusio - Uusi todiste - Uusi todistaja hovioikeudessa; 17.06.2019, ECLI ID: ECLI:FI:KKO:2019:56). (KKO:n ratkaisut kommentein; No. 1).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingCase noteScientific

 • KKO 2019:6 Uusi tuomio aiemman tuomion purkamisen edellytyksenä

  Vuorenpää, M., 2019, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Alma Talent, p. 46-48 (Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen rikosasiassa Rikokseen osallisuus - Avunanto; 29.01.2019, ECLI ID: ECLI:FI:KKO:2019:6). (KKO:n ratkaisut kommentein; No. 1).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingCase noteScientific

 • 2018

  KKO: 2018:1 Asianosaisten informoiminen käsittelyn määräajoista

  Vuorenpää, M. N., 2018, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Alma Talent, p. 15-17 (Muutoksenhaku - Valitusosoitus Oikeudenkäyntimenettely - Tutkimatta jättäminen; 02.01.2018, ECLI ID: ECLI:FI:KKO:2018:1). (KKO:n ratkaisut kommentein; No. 1).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingCase noteScientific

 • KKO: 2018:28 Syyttäjän puhevallan käyttäminen korkeimmassa oikeudessa

  Vuorenpää, M. N., 2018, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Alma Talent, p. 230-232 (Syyttäjä Muutoksenhaku Puhevalta; 09.04.2018, ECLI ID: ECLI:FI:KKO:2018:28). (KKO:n ratkaisut kommentein; No. 1).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingCase noteScientific

 • KKO: 2018:29 Rikesakkomääräyksestä valittaminen

  Vuorenpää, M. N., 2018, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Alma Talent, p. 236-238 (Rikesakko - Rikesakkomääräys Muutoksenhaku - Muutoksenhakuoikeus Ennakkopäätösvalitus; 09.04.2018, ECLI ID: ECLI:FI:KKO:2018:29). (KKO:n ratkaisut kommentein; No. 1).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingCase noteScientific

 • KKO: 2018:33 Valitusluvan hakeminen hovioikeuden purettua oman tuomionsa

  Vuorenpää, M. N., 2018, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Alma Talent, p. 273-275 (Muutoksenhaku - Valituslupa Tuomion purkaminen rikosasiassa; 17.04.2018, ECLI ID: ECLI:FI:KKO:2018:33). (KKO:n ratkaisut kommentein; No. 1).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingCase noteScientific

 • 2017

  KKO: 2017:65 Todisteiden hyödyntämiskielto

  Vuorenpää, M. N., 2017, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Alma Talent, p. 154-162 (Oikeudenkäyntimenettely - Todistelu - Hyödyntämiskielto Todistaja Pakkokeino - Salainen pakkokeino Itsekriminointisuoja; 05.10.2017, Case number: R2016/439). (KKO:n ratkaisut kommentein; No. 2).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingCase noteScientific

 • KKO: 2017:93 Todistelun suullisuus ja syytetyn vastakuulusteluoikeus

  Vuorenpää, M. N., 2017, KKO:n ratkaisut kommentein: Korkeimman oikeuden ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Alma Talent, p. 402-414 (Todistelu - Näytön arviointi Huumausainerikos - Törkeä huumausainerikos; 21.12.2017, ECLI ID: ECLI:FI:KKO:2017:93). (KKO:n ratkaisut kommentein; No. 2).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingCase noteScientific