Suomen ja Venäjän pohjoisilla nuorilla samankaltaisia huolia tulevaisuudesta

Media contents: Research

Description

Lapin yliopiston Arktisen keskuksen koordinoimassa hankkeessa selvitettiin, mikä tekee arktisen kaupungin tai kunnan elinkelpoiseksi ja houkuttelevaksi nuorille. Hankkeen yhtenä tuloksena syntyi hyvien käytäntöjen opas, jossa annetaan suosituksia opetuksen ja koulutuksen toimijoille, kunnallisille ja kansalaistoimijoille, yritystoimijoille sekä alueellisille ja valtiollisille toimijoille.

Period3 Feb 2021

Media contributions

1

Media contributions