Podcast-esiintyminen, aiheena portfolioiden tekeminen

Media contents: Education

Description

Tässä jaksossa Emmi Harjuniemi Lapin yliopistosta kertoo, miten taidealojen opiskelijat rakentavat omaa ammatillista portfoliota tuoden esiin omia vahvuuksiaan ja osaamistaan visuaalisuuden keinoin. Visuaalisuuden lisäksi oma osaaminen sanallistetaan, jolloin vaikkapa muotoilija joutuu pohtimaan esineessään esiin tulevaa ainutlaatuisuutta tai palvelumuotoilija konkretisoi omaa osaamistaan symbolien ja/tai kuvioiden avulla.

Period15 Jun 2021

Media contributions

1

Media contributions