Mitä oikein kiel­le­tään, kun kiel­le­tään ly­hyt­vuok­raus? – Toi­min­nan kirjo on laaja, mikä vai­keut­taa vas­tuul­li­sen toi­min­nan mää­rit­te­le­mis­tä

Media contents: Research

Description

Haastattelu Vastuullisuus ja arvonluonti -hankkeen tavoitteista ja tuloksista erityisesti lyhytaikaisen vuokrauksen ja majoituksen näkökulmista

Period23 Feb 2022

Media coverage

1

Media coverage