Kirkkotekstiilit välittävät hengellistä sanomaa

Media contents: Research

Description

Kirkkotekstiilit on käyttötavara ja taideteos. Kirkkotekstiileissä keskiajalta asti käytetty kuvien, värien ja muotojen vertauskuvallinen ilmaisu on mahdollistanut hengellisen tiedon sanattomanvälityksen.

https://www.calameo.com/read/006859005bd025b1c8baf

Period30 Jan 2024

Media coverage

1

Media coverage