HBL: Det är dags att inkludera samernas historia och alla dess trauman i Nordens officiella historieskrivning

Media contents: Research

Description

Hufvudstadsbladet 4.5.2020
Det är dags att inkludera samernas historia och alla dess trauman i Nordens officiella historieskrivning
Internatskolor där man bankar språket ur barnen, rasbiologiska undersökningar, tvångsförflyttningar och rättstvister ingår i samernas historia. Kunskap om detta ökar förståelsen för många politiskt aktuella frågor. Pressreader.

Period4 May 2020

Media coverage

1

Media coverage