Arktinen keskus mukana uudessa jääoikeuden tutkimushankkeessa

Media contents: Research

Description

Lapin yliopiston Arktinen keskus on mukana uudessa tutkimushankkeessa, jossa monitieteinen ja kansainvälinen tutkijaryhmä pohtii, miten pitkään kehittyneet läntiset oikeudellis-poliittiset hallintaperiaatteet soveltuvat jäisiin ympäristöihin. Durhamin yliopiston professori Philip Steinbergin koordinoima hanke ”Project on Indeterminate and Changing Environments: Law, the Anthropocene, and the World” on saanut kolmen vuoden rahoituksen brittiläiseltä Leverhulme-säätiöltä. Hanke on osa professori Steinbergin, Arktisen keskuksen tutkimusprofessori Timo Koivurovan sekä muutaman muun tutkijan kehittelemää jääoikeus -projektia.

Tutkimusprofessori Koivurova vastaa hankkeessa työpaketista, jossa tutkitaan oikeudellisia haasteita, jotka perustuvat monesti keinotekoiseen oikeudelliseen erotteluun meren ja maan kesken. ”Hallintaperiaatteet, jotka perustuvat siihen, että maata ja merta pitää hallinnoida eri tavoin eivät helposti sovellu esimerkiksi arktisen alueen merijäähän”, toteaa Koivurova.

Kolmivuotinen tutkimushanke alkaa vuoden 2016 alusta ja saa mahdollisesti vielä lisärahoitusta Yhdysvaltain keskeiseltä tutkimusrahoituslähteeltä National Science Foundationilta. Arktisesta keskuksesta hankkeessa on mukana myös erikoistutkija Anna Stammler-Gossmann. Hän johtaa hankkeen pakettia, joka keskittyy arktisten alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen tapoihin jäsentää ja käyttää jäisiä ympäristöjä.

Period12 Aug 2015

Media coverage

1

Media coverage