Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n, rikoslain 2 a luvun ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Activity: Evaluation, assessment or examinationEvaluation of activities

Period27 Jun 2018